Yami-Cheat
ศูนย์ช่วยเหลือโปรแกรม 

1.ติดตั้งโปรแกรม DirectX 9.0c เพื่อให้ซัพพอร์ตกับโปรแกรม คลิกเพื่อดาวโหลด

2.ติดตั้งโปรแกรม Visual C++ Redistributable ให้โหลดตามในวงเล็บเพื่อกันการเด้ง Error เช่น (x64 หรือ x86) คลิกเพื่อดาวโหลด | ดูคลิปสอนลง

3.ติดตั้งโปรแกรม Net Framework 4.0 และ 4.5.1 หากเด้ง Error คลิกเพื่อดาวโหลด

4.ปรับภาษาโปรแกรมให้เป็นภาษาไทย ดูวิธีทำ

5.หากไม่เข้าใจตรงไหนให้วนกลับไปอ่านข้อ 1 - 4 ใหม่

6.หากไม่ได้จริงๆให้ดาวโหลดโปรแกรมทีมวิวเพื่อให้ทีมงานเข้าไปดูให้ คลิกเพื่อดาวโหลด

7.สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตรงแท็บติดต่อทีมงานหรือควรอ่านให้ละเอียดก่อนใช้งานและสามารถกดตรงแท็บตัวอย่างโปรแกรมได้